Matematiska textuppgifter och andraspråkselever, om kultur och språkförståelse

DSpace Repository

Matematiska textuppgifter och andraspråkselever, om kultur och språkförståelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematiska textuppgifter och andraspråkselever, om kultur och språkförståelse
Author Larsson, Sandra ; Midhat, Avin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att undersöka om språkförståelsen i svenska påverkar elevers förmåga att lösa matematiska textuppgifter. Strävan är att undersöka om det är språkförståelsen eller matematikförståelsen som brister i utförandet av dessa uppgifter. Syftet är även att undersöka några pedagogers medvetenhet om detta och ta reda på hur de utformar sin undervisning med dessa elever. Metoden vi använde oss av för att komma fram till ett resultat var en fallstudie i form av en enkät och kvalitativa intervjuer. I enkätundersökningen deltog 40 elever från år 3 och i de kvalitativa intervjuerna medverkade fyra pedagoger. Resultatet visade att språkförståelsen är avgörande för hur elever löser matematiska textuppgifter. Resultatet visade även att berörda pedagoger är medvetna om detta.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråkselevers matematikförståelse
matematiska textuppgifter
språkförståelse
studiehandledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5745 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics