En studie av pedagogers kunskap om och användning av observation i förskolan

DSpace Repository

En studie av pedagogers kunskap om och användning av observation i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie av pedagogers kunskap om och användning av observation i förskolan
Author Danielsson, Anna ; Ek, Sofia
Date 2008
Swedish abstract
Under vår egen yrkesverksamma tid som förskollärare har vi inte upplevt observation som vanligt förekommande. Vi blev nyfikna på om vår upplevelse stämmer överens med verkligheten och ville ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med observation. Vi ville också ta reda på hur en specialpedagogs kompetens, enligt pedagogerna, skulle kunna användas när det gäller observation. Med hjälp av intervju fick vi tio pedagogers syn på vad observation innebär för dem samt hur de använder de olika observationsmetoderna. Vi fick också en bild av vilka förväntningar de hade på hur specialpedagogen kan användas inom området. Studien visar att tidigare forskning på barnobservationer i praktiken i Sverige är obefintlig och att mer aktuell litteratur inom området saknas. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att kunskapen om observation skiljer sig från person till person. Studien visar också att observationer inte sker kontinuerligt och tidsbrist är en viktig faktor. Studien visar också att specialpedagogisk kompetens i form av handledning och konkreta metodförslag efterfrågas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject observation
förskola
specialpedagog
verksamhetsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/5749 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics