Ordning och reda ur ett elevperspektiv/Order and discipline from the pupils point of view

DSpace Repository

Ordning och reda ur ett elevperspektiv/Order and discipline from the pupils point of view

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ordning och reda ur ett elevperspektiv/Order and discipline from the pupils point of view
Author Lundquist, John
Date 2008
Swedish abstract
Lundquist, John. (2008) Ordning och reda ur ett elevperspektiv (Order and discipline from the pupils point of view). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen 90 p distans, Malmö högskola. Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad elever i anser om frågor som rör ordning och reda i skolan. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Eleverna i undersökningen anser att ordning och reda innebär lugn och ro i klassrummet samt att man följer lärarens anvisningar. Intervjupersonerna tycker att det är väldigt viktigt med ordning och reda i skolan. Niondeklassarna som deltog anser att det är stökigt i klassrummet relativt ofta. De uppger att lärarens roll för om ordning och reda uppstår är väldigt viktig. Eleverna menade vidare att oron i klassrummet orsakades av stimmiga elever som inte lyssnar på lärarna utan istället är högljudda, svarar emot och har svårt att sitta still. Det är inte uppenbart för eleverna att lärarna jobbar för att stoppa mobbing och våld.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject disciplin
elev
läroplan
skolmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/5750 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics