Elevers och föräldrars uppfattningar om läxor

DSpace Repository

Elevers och föräldrars uppfattningar om läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers och föräldrars uppfattningar om läxor
Author Sjöberg, Helena
Date 2008
Swedish abstract
Undersökningen handlar om vad barn mellan 7-15 år och deras föräldrar har för uppfattningar om skolans läxarbete. Under lång tid har fenomenet läxor debatterats och diskuterats i massmedia och då är det oftast läxarbetets negativa sidor som debatterna har varit fokuserade på. Syftet med den här studien är att undersöka elevers och föräldrars positiva och negativa uppfattningar om elevers läxarbete. Kan bilden som uppfattningarna ger kopplas till ett sociokulturellt sammanhang (Vygotskij, 1934), som är den teoretiska kopplingen i den här studien? Påverkas elevernas inställning till läxor beroende på vilka sociala och kulturella värderingar familjerna har? Finns det några skillnader i flickors respektive pojkars inställning till läxor? Studien bygger på tidigare undersökningar som gjorts angående läxor och kvalitativa intervjuer med 20 personer, fördelat på 5 pojkar, 5 flickor, 5 pappor och 5 mammor. Intervjuerna har analyserats och bearbetats för att slutligen leda till ett resultat och svar på ovanstående frågeställningar. Resultatet visar på en positiv bild av läxarbete från både eleverna och föräldrarna. Samtliga intervjuade i undersökningen anser att det är bra med läxarbete, men att det även ska finnas tid över till annat. Leos (2004) förslag om att förlänga elevernas skoldag och att då schemalägga läxarbetet ansåg de intervjuade personerna i den här studien kunna vara en bra lösning för dem som har svårigheter i samband med läxarbete. Nyckelord: Elever, fritid, föräldrar, kultur, läxor, miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läxor
homework
Handle http://hdl.handle.net/2043/5757 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics