Sexuella övergrepp mot barn - vad kan skolan göra?

DSpace Repository

Sexuella övergrepp mot barn - vad kan skolan göra?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sexuella övergrepp mot barn - vad kan skolan göra?
Author Bengtsson, Eva ; Kronkvist, Jenni
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka om skolan uppmärksammar elever som varit utsatta för sexuella övergrepp, och i så fall hur. Frågeställningarna berör hur man i skolan kan upptäcka elever som fått utstå denna typ av övergrepp, hur anmälningsskyldigheten ser ut, hur kommunikationen fungerar mellan skolan och andra myndigheter samt huruvida eventuella metoder och handlingsplaner förekommer i skolan. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ studie utgående från intervjumaterial från en kvinna som själv utsatts för sexuella övergrepp som barn, en barnpsykolog, två rektorer, tre lärare med inriktning mot fritidshemsverksamhet, två klasslärare samt en barnskötare som arbetar på en särskola. Studien grundar sig på tidigare undersökningar som är utförda av personer som själva arbetat med sexuellt utnyttjade barn. Grundteorin i arbetet utgår från Finkelhor (1984, 1986). Det som undersökningen kommit fram till är att lärarna behöver mer utbildning inom ämnet, det behövs en kontinuerlig dialog mellan elever och lärare samt bättre ömsesidig kontakt mellan skolan och andra myndigheter i samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Sexuella övergrepp
Skola
Anmälningsplikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/5758 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics