Pedagogiskt arbete på två förskolor - En studie med fokus på språk, lek och miljö

DSpace Repository

Pedagogiskt arbete på två förskolor - En studie med fokus på språk, lek och miljö

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt arbete på två förskolor - En studie med fokus på språk, lek och miljö
Author Krause, Charlotte ; Skarpenfelt, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Undersökningen vi har valt att genomföra handlar om två förskolors verksamhet. Primärt fokus är på barns språk kopplat till lek och miljö. En förskola ligger i Malmö och den andra förskolan ligger i Staffanstorp. Vi valde detta för att vi har haft vår praktik på var och en av förskolorna. Under utbildningens gång har vi flera gånger diskuterat våra erfarenheter från våra respektive praktikplatser gällande verksamhetens upplägg. Genom våra diskussioner blev vi intresserade av att ta reda på hur förskolorna och avdelningarna arbetar med barns språk, lek och miljö. Detta undersökte vi genom att genomföra sex stycken enskilda intervjuer med sex förskollärare samt genom två observationer under samlingar på de båda förskolorna. En frågeställning som vi hade var om det fanns några likheter/skillnader när det gäller verksamhetens upplägg med tanke på språk, lek och miljö. I våra teoretiska utgångspunkter valde vi Vygotskij, Stern, Skinner och Chomsky och deras syn på barns utveckling. Vi har även tagit del av annan forskningslitteratur som handlar om språk, lek och miljö. Vår slutsats är att vi tror att svaren från pedagogerna beror mer på deras erfarenheter och värderingar än på verksamhetens upplägg. Vi har även sett att båda förskolorna och avdelningarna har både likheter/skillnader när det gäller verksamhetens innehåll och upplägg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barns utveckling
Förskoleverksamhet
Språk
Lek
Miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/5759 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics