Hållbar utveckling i förskolan - en jämförande studie mellan två förskolor och deras arbete med miljö- och samhällsfrågor

DSpace Repository

Hållbar utveckling i förskolan - en jämförande studie mellan två förskolor och deras arbete med miljö- och samhällsfrågor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling i förskolan - en jämförande studie mellan två förskolor och deras arbete med miljö- och samhällsfrågor
Author Lundström, Malin
Date 2008
Swedish abstract
Denna studie är baserad på kvalitativa intervjuer och observationer på en traditionell förskola och en med utmärkelsen hållbar utveckling. Jag ville få en inblick i hur lärande för hållbar utveckling kan se ut i förskolan, och se vilka likheter eller skillnader man kan se hos en traditionell förskola och en som har valt att profilera sig. Jag ville även undersöka vilka resonemang pedagogerna på respektive förskola har angående vilka kunskaper barn behöver lära sig för en framtida hållbar samhällsutveckling, samt om de använder sig av några särskilda arbetssätt. Min studie visar att den största skillnaden mellan förskolorna ligger i den profilerade förskolans identitetsarbete, som i sig ger en särskild fokus i verksamheten. Denna fokus ger dock viss pedagogisk problematik, som en traditionell förskola inte har. Pedagogerna på båda förskolorna resonerar att barn behöver utvecklas till demokratiska medborgare efter vad det står i läroplanen och skapa en bra kontakt till natur och miljö, för att vilja ta hand om den. En skillnad syns dock i den profilerades förskolans framtidsfokusering. Det arbetssätt som används mest på förskolorna är ett undersökande arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hållbar utveckling
förskola
utmärkelse
miljö
demokrati
barninflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/5762 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics