Patienters uppfattning av "Drop-in" på en röntgenavdelning, en kvantitativ empirisk studie

DSpace Repository

Patienters uppfattning av "Drop-in" på en röntgenavdelning, en kvantitativ empirisk studie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Patienters uppfattning av "Drop-in" på en röntgenavdelning, en kvantitativ empirisk studie
Author Iwars, Per-Olof
Date 2006
English abstract
Abstract: The purpose of this study was to compile available facts concerning patients´ perception, opinion and impression of the medical care, especially focusing the availability and the quality of a “drop-in” reception at a radiological department. A self-administered questionnaire with qualitative approach i.e. open-ended questions was used for this study. The questionnaire was offered to all drop-in patients over the age of 18, during a period in March, 2006. Gender, age group and number of visits were used as variables. The findings from this study are based on 90 subjects’ perceptions, opinion, and impression of the drop-in reception. The improved availability of the drop-in reception resulted in the overall perception of quality and a more speedy recovery, despite the fact that a new appointment with the referring doctor most often not was given. This study shows the importance of acknowledging the individual patient as their perception were that the increased availability “drop-in” can supply, drastically improved their perception of the respect shown towards them. By reducing their anxiety i.e. not needing to wait for their investigation, showed to create goodwill. Thus, this kind of perceptions may well strengthen the patients’ ability to self-care. Keywords: access, impression, opinion, patient satisfaction, patients´ conception, perception, questionnaire, radiology waiting time.
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att sammanställa tillgänglig fakta rörande patientens uppfattning, åsikt och intryck av vården med speciellt fokus på tillgänglighet, upplevt bemötande samt kvalité, genom att undersöka ”drop-in” verksamhet på en röntgenavdelning. En enkätundersökning, med en kvalitativ ansats har använts för denna studie. Enkäten erbjöds alla ”drop-in” patienter över 18 år, under en period i mars, 2006. Uppfattningen, åsikt och intryck av mötet med ”drop-in” verksamheten har analyserats hos 90 individer. Den genomgående positiv uppfattning är att kvalité, och upplevelse av ”påskyndat tillfrisknande” är en effekt av den ökade upplevda tillgängligheten, trots att återbesök till remittenten oftast inte förekom. Undersökningen påvisar hur väsentligt det är för individen att bli sedd och detta tillsammans med ökad tillgänglighet ger en uppfattning om snabbare tillfrisknande. Patienterna uppfattar i denna studie att den ökade tillgänglighet som ”drop-in” erbjuder, drastiskt förbättrar patient upplevelsen av respekt och dämpar oro samt skapar en ”goodwill” hos patientgruppen samt kan stärka ”egenvården”. Nyckelord: enkät, intryck, patienttillfredsställelse, patientupplevelse, röntgen, tillgänglighet, uppfattning, väntetid, åsikt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject enkät
intryck
patienttillfredsställelse
patientupplevelse
röntgen
tillgänglighet
uppfattning
väntetid
åsikt
access
impression
opinion
patient satisfaction
patients' conception
perception
questionnaire
radiology
waiting time
Handle http://hdl.handle.net/2043/5763 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics