Utsagor om vilka yrkeskategorier som bör tjänstgöra i förskolan ur olika intressenters framtidsperspektiv

DSpace Repository

Utsagor om vilka yrkeskategorier som bör tjänstgöra i förskolan ur olika intressenters framtidsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utsagor om vilka yrkeskategorier som bör tjänstgöra i förskolan ur olika intressenters framtidsperspektiv
Author Rosberg, Jessica ; Schubert-Möller, Jessica
Date 2008
Swedish abstract
Abstract Utsagor om vilka yrkeskategorier som bör tjänstgöra i förskolan ur olika intressenters framtidsperspektiv. Författare: Jessica Rosberg och Jessica Schubert Möller Yrkesrollsdiskussioner mellan barnskötare och förskollärare har länge förekommit i förskolans värld och syftet med denna undersökning är att ta reda på vad denna diskussion egentligen står för samt hur man tänker kring bemanningen på förskolan i framtiden. För att få en bakgrund till diskussionen har vi valt att göra en tillbakablick på aspekter kring de båda yrkesrollernas historia. Sammanfattningsvis kan vår huvudfråga formuleras som: Hur kan diskussionen om barnskötares och förskollärares yrkesroller förstås i ett historiskt och nutida perspektiv: • Hur motiverar barnskötare/förskollärare sin roll i förskolan igår, idag och i ett framtidsperspektiv? • Vilka utsagor om yrkeskompetenser i framtidens förskola finns hos politiker/chefer/fackliga representanter? Eftersom vår undersökning handlar om två yrkeskategorier med olika utbildningsnivå som ska utgöra ett arbetslag har vi kopplat till följande teoretiska utgångspunkter: bröderna Dreyfus femstegsmodell från nybörjare till expert, och Bourdieus begrepp fält, kapital och habitus. Vår undersökningsgrupp består av sammanlagt sexton intervjupersoner med olika utbildning och yrkesutövande i Hörby kommun. Det är barnskötare, förskollärare, politiker, fackliga representanter samt biträdande rektorer, vilka vi har genomfört enskilda intervjuer med. Uppsatsen visar att huvuddelen av de yrkesverksamma barnskötarna och förskollärarna i framtiden önskar en förskola med ett fungerande arbetslag som utgörs av båda yrkeskategorierna men efterfrågar tydligare riktlinjer för vad som egentligen gäller de olika kategoriernas arbetsuppgifter. Denna uppfattning delas även av politikerna, de fackliga representanterna samt våra biträdande rektorer. Nyckelord: barnskötare, förskollärare, omsorg, kompetens, profession
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject förskollärare
profession
barnskötare
kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/5766 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics