Sång och rörelse ger språket en garanterad skjuts

DSpace Repository

Sång och rörelse ger språket en garanterad skjuts

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sång och rörelse ger språket en garanterad skjuts
Author Arndorw, Alexander ; Carlsson, Maria
Date 2008
Swedish abstract
"Sång och rörelse ger språket en garanterad skjuts" skriven av Alexander Arndorw och Maria Carlsson handlar om hur medvetna dagens pedagoger är kring musikens påverkan på barns språkutveckling. Vi har utfört en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka medvetenheten kring musikens påverkan på barns språkutveckling. Detta har gjorts med fyra pedagoger som arbetar i grundskolans tidigare år. Av dessa är två klasslärare och två musikpedagoger. Undersökningens två frågeställningar lyder "Hur resonerar klasslärare kring användandet av musik som en metod för att utveckla barns språkande?" och "Hur resonerar musikpedagoger kring användandet av musik som en metod för att utveckla barns språkande?". Den metod som används i undersökningen är kvalitativ intervju. Det vi bland annat kommit fram till i arbetet är att medvetenheten är stor hos informanterna dock är vår uppfattning att musiken ses som ett separat ämne.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
musik
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/5767 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics