"Jag tycker man ska tjata om en sak. Jag lär mig bäst om jag hör saker." Ett undervisningsförsök med jämförelse av olika arbetsmetoder

DSpace Repository

"Jag tycker man ska tjata om en sak. Jag lär mig bäst om jag hör saker." Ett undervisningsförsök med jämförelse av olika arbetsmetoder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag tycker man ska tjata om en sak. Jag lär mig bäst om jag hör saker." Ett undervisningsförsök med jämförelse av olika arbetsmetoder
Author Gudmé, Caroline ; Nilsson, Sannie
Date 2008
English abstract
The essay is about an education experiment where a class in class sex has become divided in to two groups. During three lessons, in each group, we have had two different types of education, where group 1 learns through listening, reading, writing and drawing and group 2 learns through singing, movements, drama and working with clay. The education is followed by two tests with two weeks' intervals in order to measure the children's knowledge in both groups. Our aim with the essay is to discuss various work methods in the school. The issues we will reply on are which experiences that favour the children's creative and imagination, if children's learning influences of songs, how the children's learning influences of work with body and hands and how the children’s memory influences off joyful learning. The first question we replies on through letting the children write a series respective fairytale. We’re supporting on Bjökvold's (1991) and Vygotskij's (1995) thoughts then they both take up the children’s plays importance for there learning. Also Gustavsson (2007) takes up similar phenomena like Björkvold then they both mentions that we can get use to an approach that actually is not the optimum for our learning. Through ours education experiment we have come up to that justification and varied repeating is the key to a successfully learning.
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om ett undervisningsförsök där en klass i årskurs sex har blivit indelad i två grupper. Vi bedriver under tre lektioner, i varje grupp, två olika typer av undervisning, där grupp 1 får undervisning genom att lyssna, läsa, skriva och rita och grupp 2 får undervisning genom att sjunga, göra rörelser, dramatisera och arbeta med lera. Undervisningen följs sedan upp med två kunskapstest med två veckors mellanrum för att mäta barnens kunskaper i båda grupperna. Vårt syfte med uppsatsen är att diskutera olika arbetsmetoder i skolan. Frågeställningarna vi kommer att svara på är vilka erfarenheter som gynnar barnens skapande och fantasi, om barnens lärande påverkas av sång, hur barnens lärande påverkas av att få arbeta med kropp och händer och hur barnens minne påverkas av lekfullt lärande. Den första frågan svarar vi på genom att låta barnen skriva en serie respektive en saga. Vi har utgått bland annat från Bjökvold (1991) och Vygotskij (1995) då de båda tar upp lekens betydelse för barns lärande. Vi går också in på Gustavsson (2007) som tar upp liknande företeelser som Björkvold då de båda nämner att vi kan vänja oss vid ett arbetssätt som egentligen inte är det optimala för vårt lärande. Genom vårt undervisningsförsök har vi kommit fram till att motivering och varierad upprepning är nyckeln till ett framgångsrikt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject undervisningsförsök
arbetsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/5768 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics