Möjligheter och hinder med matematik utomhus och inomhus

DSpace Repository

Möjligheter och hinder med matematik utomhus och inomhus

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Möjligheter och hinder med matematik utomhus och inomhus
Author Johnsson, Elise ; Fredriksson, Lina
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur några elever i skolår 1 upplever och uppfattar matematik utomhus och jämföra det med inomhus. Vi ville även se hur deras agerande skiljer sig åt i de olika miljöerna. Vi genomförde och observerade undervisningsförsök utomhus i närmiljön och inomhus i klassrummet. Vi intervjuade eleverna både före och efter undervisningsförsöken. Resultatet visade att eleverna i undersökningen hade fler positiva motiveringar till att vara utomhus än inomhus och samarbetet fungerade bättre utomhus. Utifrån resultatet kunde vi dra slutsatsen att det fanns betydligt fler möjligheter än hinder med matematik utomhus.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärande
närmiljö
matematik utomhus
skolgård
uppfattningar
upplevelser
utomhuspedagogik
utomhusmatematik
utomhusundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5772 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics