Matematik och föräldrar - attityder och föreställningar kring matematik och matematikundervisning

DSpace Repository

Matematik och föräldrar - attityder och föreställningar kring matematik och matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Matematik och föräldrar - attityder och föreställningar kring matematik och matematikundervisning
Author Hahn, Katarina ; Mijdema, Marie
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vad föräldrar har för attityd till matematik samt deras föreställning kring matematikundervisningen i grundskolans tidigare år. Detta för att som pedagoger kunna främja en god kommunikation mellan hem och skola med avseende på matematikundervisningen samt för att ge elever en mer positiv bild av matematiken och rusta dem inför framtiden. Undersökningen baseras på enkäter och intervjuer som genomfördes på två olika skolor i Skåne. Resultatet av undersökningen visar att föräldrarna, både de med eftergymnasial utbildning och de utan, har positiva attityder till matematik samt är medvetna om matematiken i sin vardag och i sitt arbete. I intervjuerna framkom även att föräldrarna anser att samverkan mellan hem och skola har blivit bättre jämfört med när de själva gick i grundskolans tidigare år.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityd
föreställning
matematik
föräldrar
samverkan
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5773 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics