Elevers lärande genom utomhusmatematik

DSpace Repository

Elevers lärande genom utomhusmatematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers lärande genom utomhusmatematik
Author Björk, Gustav ; Melsen, Marie
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att utvärdera om utomhusmatematik påverkade elevers förståelse för algebra samt hur denna inlärningsmiljö kunde påverka gruppdynamiken. Vi genomförde två undervisningsförsök, ett utomhus och ett inomhus, med elever i skolår 4 och observationer av dessa. Dessutom använde vi oss av gruppsamtal före och kvalitativa intervjuer efter undervisningsförsöken. Resultatet visade att eleverna fick en ökad förståelse för algebraiska likheter vid undervisning utomhus. Resultatet visade även att samarbetet ökade mellan eleverna, det blev ett lugnare klimat i gruppen och eleverna blev mer engagerade under utomhusundervisningsförsöket.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject algebra
algebraiska likheter
elevers lärande
pre-algebra
utomhusmatematik
utematematik
utematte
Handle http://hdl.handle.net/2043/5774 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics