En undersökning om musikens påverkan på barns attityder och lärande i matematik

DSpace Repository

En undersökning om musikens påverkan på barns attityder och lärande i matematik

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Icon
Bilagor
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En undersökning om musikens påverkan på barns attityder och lärande i matematik
Author Jönsson, Linda ; Rosenkvist, Caroline
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att ta reda på om attityden till matematik påverkas när man integrerar musik med matematik. Vi har i två förskoleklasser dels genomfört undervisningsförsök under en vecka, dels intervjuat sex barn både före- och efter undervisningsförsöken. Tre av dessa elever är från undervisningsgruppen med musik och tre från gruppen utan musik. Undervisningsförsöken, som utgjorde den största och viktigaste delen av arbetet med faktainsamlingen, har resulterat i att musikgruppen har fått en positivare attityd till matematik som ämne, samt att de har befäst vissa kunskaper bättre. Den andra gruppen har blivit bättre på andra områden. Vi har med hjälp av undervisningsförsöken upptäckt att ett samspel mellan dessa båda ämnen kan vara till klar fördel för elever i undervisningssituationer, eftersom de på så vis får en mer varierad inlärning. Att barnen får en varierad undervisning är något som flera forskare har kommit fram till är viktigt eftersom man måste tillgodose alla elevers olika inlärningsbehov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityder
lärstilar
integration
matematik
musik
undervisningsförsök
Handle http://hdl.handle.net/2043/5775 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics