En undersökning om musikens påverkan på barns attityder och lärande i matematik

DSpace Repository

En undersökning om musikens påverkan på barns attityder och lärande i matematik

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jönsson, Linda
dc.contributor.author Rosenkvist, Caroline
dc.date.accessioned 2008-02-12T09:24:48Z
dc.date.available 2008-02-12T09:24:48Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5775
dc.description Syftet med detta arbete är att ta reda på om attityden till matematik påverkas när man integrerar musik med matematik. Vi har i två förskoleklasser dels genomfört undervisningsförsök under en vecka, dels intervjuat sex barn både före- och efter undervisningsförsöken. Tre av dessa elever är från undervisningsgruppen med musik och tre från gruppen utan musik. Undervisningsförsöken, som utgjorde den största och viktigaste delen av arbetet med faktainsamlingen, har resulterat i att musikgruppen har fått en positivare attityd till matematik som ämne, samt att de har befäst vissa kunskaper bättre. Den andra gruppen har blivit bättre på andra områden. Vi har med hjälp av undervisningsförsöken upptäckt att ett samspel mellan dessa båda ämnen kan vara till klar fördel för elever i undervisningssituationer, eftersom de på så vis får en mer varierad inlärning. Att barnen får en varierad undervisning är något som flera forskare har kommit fram till är viktigt eftersom man måste tillgodose alla elevers olika inlärningsbehov. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject attityder en
dc.subject lärstilar en
dc.subject integration en
dc.subject matematik en
dc.subject musik en
dc.subject undervisningsförsök en
dc.title En undersökning om musikens påverkan på barns attityder och lärande i matematik en
dc.title.alternative A study of the influences of music on children’s attitudes and learning in mathematics en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete
Icon
Bilagor

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics