Matematik i förskolan - En studie om hur åtta pedagoger synliggör matematik i förskolan

DSpace Repository

Matematik i förskolan - En studie om hur åtta pedagoger synliggör matematik i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik i förskolan - En studie om hur åtta pedagoger synliggör matematik i förskolan
Author Arapovic, Sara ; Budzak, Aida
Date 2007
Swedish abstract
Flera rapporter och studier visar att elevernas kunskaper i matematik har försämrats. Till följd av detta gav regeringen år 2003 i uppdrag till utbildningsdepartementet att tillsätta en matematikdelegation för att utarbeta en handlingsplan med förslag till åtgärder för att förändra attityder till och öka intresset för matematik samt utveckla matematikundervisningen. Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagogerna synliggör matematik i förskolan samt i vilken utsträckning. För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att intervjua åtta pedagoger från två rektorsområden. I vårt resultat framkommer skillnader i pedagogernas sätt att planera och synliggöra matematiken i förskolan. I rektorsområde 1 arbetar pedagogerna medvetet för att synliggöra matematiken medan i rektorsområde 2 arbetar pedagogerna väldigt spontant med matematiken utan att ens tänka på att man gör det. Pedagogerna i rektorsområdet 1 har mer utbildning, kompetens, är i genomsnitt äldre och har mer arbetserfarenhet med barn i jämförelse med rektorsområdet 2. Resultatet visar också att om barn får möta matematik på ett lustfyllt sätt ökar deras nyfikenhet och vilja att lära.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Matematik
Förskola
Pedagoger
Attityd
Kompetensutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/5776 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics