Matematik i konstruktivistisk anda

DSpace Repository

Matematik i konstruktivistisk anda

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik i konstruktivistisk anda
Author Bärring, Eva ; Landström, Veronica
Date 2008
Swedish abstract
Vi har undersökt hur konstruktivistiska tankar synliggörs i styrdokumenten och i arbetssättet Matematik på talets grund (MTG) samt i några matematiklärares klassrum. De metoder vi använt oss av för att få svar på vårt syfte och frågeställningar är komparativ textanalys och kvalitativa intervjuer. Vårt resultat visar att i styrdokumenten syns konstruktivistiska tankar om kunskap och lärande tydligt. Vi kan också konstatera att MTG är ett konstruktivistiskt arbetssätt. När det gäller konstruktivismen i klassrummet, så visade vår undersökning att bl.a. tidsbrist och kollegors inställning försvårar den nyexaminerade matematiklärarens ambitioner att arbeta konstruktivistiskt. Läroboken tar allt för stor plats i deras undervisning, vilket hämmar ett konstruktivistiskt arbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject erfarenheter
förståelse
kommunikation
konstruktion
konstruktivism
konstruktivistisk undervisning
läroboken
språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/5778 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics