Person, relation och situation : Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män

DSpace Repository

Person, relation och situation : Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Person, relation och situation : Riskhandlingar, hivtest och preventiva behov bland män som har sex med män
Author Tikkanen, Ronny
Date 2008
Swedish abstract
Rapporten innehåller resultat från en enkät om sexuella handlingar, hivtestningsvanor, kunskapsbehov samt behov av hivpreventiva insatser bland män som har sex med andra män (MSM). Drygt hälften av männen har under det senaste året haft oskyddade samlag. Enkäten visar dessutom att när männen har samlag är oskyddade samlag mer förekommande än samlag med kondom. I hivepidemins tredje decennium kan vi se att det bland MSM finns olika sätt att hantera risker för hivöverföring. Det finns män som endast har oskyddade samlag inom en parrelation samtidigt som det finns män som väljer att ha oskyddade samlag med någon man bedömer ha samma hivstatus som en själv. Enkäten visar att erfarenheter av hivtest skiljer sig åt mellan männen. För det första har vi en grupp män som inte hivtestat sig eller som är osäkra på sin hivstatus. Dessa män har i högre grad utsatt sig för risker för hivöverföring. För det andra visar enkäten att männen bemöttes på olika sätt den senaste gången de testade sig. En del av männen erbjöds samtal och kompletterande test av andra sexuellt överförda infektioner (STI). Andra män fick inte några erbjudanden alls utöver testet. Enkäten visar tydliga skillnader mellan de mottagningar som är specialinriktade på hiv/STI och övriga mottagningar inom sjukvården (t.ex. vårdcentraler). Männen som hivtestade sig vid en mottagning som inte är specialinriktad mot hiv/STI fick betydligt färre möjligheter till rådgivande samtal i samband med sitt hivtest. Resultatet pekar mot att det finns geografiska orättvisor, eftersom de specialinriktade hiv/STI-mottagningarna i regel endast finns i storstadsregionerna.
Publisher Malmö högskola, Hälsa och samhälle
Series/Issue FoU-rapport;1
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-211-8
Language swe (iso)
Subject HIV
prevention
män som har sex med män
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/5780 Permalink to this page
Purchase printed copy
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics