Den fria lekens betydelse inom förskolan

DSpace Repository

Den fria lekens betydelse inom förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den fria lekens betydelse inom förskolan
Author nordstrand, sara
Date 2008
Swedish abstract
Nordstrand Sara (2008). Den fria lekens betydelse inom förskolan. The meaning of free play within prescool. Skolutveckling och ledareskap, 90 högskolepoäng, Lärareutbildningen, Malmö högskola. Syftet med mitt arbete är att undersöka den fria lekens betydelse och se likheter och skillnader mellan två förskolor och förskolelärare som arbetar där och deras syn på den fria leken. I studien har jag valt att göra fyra djupintervjuer med fyra förskolelärare på två olika förskolor. Hagens förskola i Dalby och Pilängens förskola i Limhamn. Jag har med tagit teorier om barn och lek och fantasi, Lev Vygotskij och Albert Einstein är de två filosofer som ligger till grund. I mina slutresultat kommer jag att där är skillnader hur de ser på den fria leken mellan förskolorna, och även mellan förskolelärarna. Hur man ser på vad som är fri lek, barnens egen lek, hur mycket eller lite man ska lägga sig i barnens lek. Pilängens förskola arbetar efter Reggio Emilia pedagogiken, vilket inte Hagens förskola gör. Men att den fria leken har en mycket stor och viktig betydelse för barnen och deras utveckling anser alla förskolelärna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/5781 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics