Varför är en del elever tysta?

DSpace Repository

Varför är en del elever tysta?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför är en del elever tysta?
Author Johansson, Annika
Date 2008
English abstract
The purpose of the study was to broaden, renew and enrich the knowledge of students who are quiet in the class room. For the empirical part of the study a “quiet student” was defined as a student who said nothing or very little in whole class situations. The method used was a qualitative interview study combined with observations. Four 11th grade students were interviewed on account of being quiet and asked about their experience of their situation. The students choose to keep quiet in the classroom. The main reason was the fear and discomfort they felt about what their class mates might think about them and their utterance. Discussions and exercises in small groups was one way for quiet students to start talking and become more involved in their education.
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att bredda, förnya och berika kunskapen om de elever som var tysta i klassrummet. För den empiriska delen av arbetet definierades ”tyst elev” med en elev som inte sade något, eller ytterst lite, på lektioner där hela klassen var samlad. Som metod användes en kvalitativ intervjustudie kombinerat med observationer. Fyra tysta gymnasieelever intervjuades om varför de var tysta och hur de upplevde sin situation. Eleverna valde att vara tysta när hela klassen var samlad. Huvudanledningen var att de kände rädsla och obehag inför vad klasskamraterna skulle tycka och tänka om dem och deras yttranden. Detta trots att de gick i en klass som de trivdes och kände sig trygga i. Diskussioner och uppgifter i små grupper var ett konkret förslag på sätt att arbeta för att de tysta eleverna skulle våga komma till tals och bli mer delaktiga i sitt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elev
gymnasium
klassrum
tyst
Handle http://hdl.handle.net/2043/5782 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics