Allas lika värde? En belysning av diskrepansen mellan samhällets intentioner och barnens verklighet

DSpace Repository

Allas lika värde? En belysning av diskrepansen mellan samhällets intentioner och barnens verklighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Allas lika värde? En belysning av diskrepansen mellan samhällets intentioner och barnens verklighet
Author Helgesson, Tina
Date 2008
English abstract
Children are not all alike. The diversities among children are due to both to individual genetics and different environmental upbringing.Biological factors that apply to the human race as a social animal are not to be overseen. Together these factors gives a very intricate back-ground to phenomena such as being peers, being friends, social hierarchies and isolation. What stands out in the study of these phenomena is however the great importance of intellectual fellowship and feeling of solidarity with other children of the same age. A conclusion must therefore be that it is of utmost importance that resources such as intellectual fellowship and feeling of solidarity with other children of the same age are guaranteed for all children before the intentions of giving all children the same chances of good psychosocial health and means to take their legitimate place in society can be realized.
Swedish abstract
Det finns många olika sorters barn. De är olika på grund av sina medfödda dispositioner, men framförallt på grund av vilka dispositioner deras olika uppväxtmiljöer ger dem möjlighet att utveckla. Det finns även gemensamma faktorer som gäller alla människor att ta i beaktande. Allt detta ger en mycket komplicerad bakgrundsbild till fenomen som kamratskap, vänskap, social rangordning och utanförskap. Det som står klarast lysande är dock den stora betydelse gemenskap med andra barn i samma ålder har för barns sociala utveckling och att en slutsats blir att det är denna resurs som måste säkerställas innan intentionerna om att ge alla barn samma chanser till god psykosocial hälsa och möjlighet att ta sin plats i samhället kan förverkligas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kamratrelationer
vänskap
sociala
hierarkier
social
rangordning
utanförskap
ensam
ovanlig
populär
avvisad
ignorerad
gemenskap
personlighet
personlighetsutveckling
behavior
genetics
sociala
djur
arv/miljö
jämföra
begränsade
resurser
Handle http://hdl.handle.net/2043/5784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics