Matematiskt språk i undervisningen

DSpace Repository

Matematiskt språk i undervisningen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ivkovic, Zeljko
dc.contributor.author Milovic, Radenko
dc.date.accessioned 2008-02-13T09:12:02Z
dc.date.available 2008-02-13T09:12:02Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5790
dc.description Vårt examensarbete handlar om matematiken med matematiskt språk i fokus. Huvudsyftet med vårt arbete är att ta reda på om användandet av matematiskt språk i undervisning kan hjälpa elever i deras matematiska begreppsutveckling och i vilken utsträckning lärare använder matematiskt språk i undervisningen. Vi har använt oss av intervjuer med lärarna och undervisning med observation och diagnostiska test i årskurs tre. Vi har själva undervisat i en sekvens av lektioner och mätt elevernas kunskap i begreppsanvändning före och efter undervisningen, samt gjort observationer under undervisningens gång. Vårt resultat visar inte någon stor ändring hos eleverna men alla intervjuade lärare anser att matematiskt språk är viktigt för begreppsutveckling i matematik. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject bildspråk en
dc.subject förståelse en
dc.subject kommunikation en
dc.subject laborativ matematik en
dc.subject matematiskt språk en
dc.subject matematisk ordlista en
dc.subject utomhuspedagogik en
dc.subject vardagsspråk en
dc.title Matematiskt språk i undervisningen en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok PhysicsChemistryMaths en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics