Öppna vardagsanknutna problem inom Matematik A

DSpace Repository

Öppna vardagsanknutna problem inom Matematik A

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Helgesson, Rebecka
dc.contributor.author Hoischen, Veronika
dc.date.accessioned 2008-02-14T06:50:50Z
dc.date.available 2008-02-14T06:50:50Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5795
dc.description Syftet med detta arbete är att undersöka vad två klasser som läser Matematik A anser om öppna vardagsanknutna problem. Det granskas ifall arbetssättet kan vara en tillgång i den svenska gymnasieskolan. Två uppgifter med lärarhandledning och tillhörande bedömningsmall konstrueras. Forskning kring vardagsanknuten undervisning samt motivation hos elever belyses. De delaktiga eleverna har besvarat en enkät som behandlar attitydfrågor samt hur deras motivation i matematik är. Svaren har analyserats med dataprogrammet SPSS och det har framkommit att arbetssättet som undersöks anses som motiverande för eleverna. Dessutom har samtliga elever haft förmågan att arbeta med problemet. Ur elevernas kommentarer kan det tolkas att det är varierad undervisning som är mest motiverande för matematiklärande. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject attityder en
dc.subject matematik en
dc.subject motivation en
dc.subject gymnasiet en
dc.subject öppna problem en
dc.subject vardagsanknytning en
dc.subject varierad undervisning en
dc.title Öppna vardagsanknutna problem inom Matematik A en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics