Utemiljön som språkutvecklande rum i förskolan

DSpace Repository

Utemiljön som språkutvecklande rum i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utemiljön som språkutvecklande rum i förskolan
Author Lundh, Jessica ; Thörnqvist, Ida
Date 2007
Swedish abstract
Vi har i vår studie undersökt på vilket sätt utemiljön kan bidra till barns språkutveckling. Våra frågeställningar är följande: Vilka språkutvecklande situationer blir synliga i den dagliga verksamheten på de två förskolorna? Hur ser pedagogerna på utemiljön som språkutvecklande miljö? Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på intervjuer och observationer. Vi har huvudsakligen utgått från utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs och språkforskaren Rigmor Lindös teorier om språkutveckling samt Owe Dahlgrens och Anders Szczepanskis tankar om utomhuspedagogik. Urvalet är två förskolor, varav en uteförskola och en I Ur och Skurförskola. Vi genomförde två intervjuer och två observationer på uteförskolan och en intervju och en observation på I Ur och Skurförskolan. Våra slutsatser är att utemiljön har vad som krävs för att fungera som en god språkutvecklande miljö men vi har också funnit att det finns en del faktorer som kan utgöra hinder för vissa barn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutveckling
utomhuspedagogik
fantasi
lek
motorik
I ur och skur förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/5803 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics