Satsningar på skolämnet geografi genom en kommunal skolplan

DSpace Repository

Satsningar på skolämnet geografi genom en kommunal skolplan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Satsningar på skolämnet geografi genom en kommunal skolplan
Author Nordin, Annica
Date 2008
Swedish abstract
Jag har gjort en undersökning i form av en textanalys av en lokal skolplan samt en kvalitativ intervju. Bakgrunden till arbetet kommer från tidigare undersökningar som visat att skolorna har svårt att nå upp till det nytänkande som kursplanen i geografi kräver. Syftet med min undersökning är att se om jag genom den kommunala skolplanen kan finna stöd för att man i denna kommun satsar på att stärka skolämnet geografi. Min undersökning visar att den lokala skolplanen 2005 – 2008 i kommunen inte lägger stor vikt att satsa på geografiämnet som helhet i skolan. Däremot har jag fått fram resultat som visar att skolorna genom den lokala skolplanen får extra stöd i att utveckla undervisningsmetoder för begreppen demokrati och jämställdhet. Positivt är även att jag funnit att kommunen, genom Naturskolan, satsar på just de geografiska begrepp som många elever enligt tidigare forskning anser svåra, nämligen de naturvetenskapliga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geografiundervisning
miljöundervisning
kommungemensam satsning
lokal skolplan
läromedel
utomhuspedagogik
skolans tidigare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/5806 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics