Elevers attityder till och intresse för skolans fysiklaborationer/Pupil’s attitudes and interests to school’s physics laboratories

DSpace Repository

Elevers attityder till och intresse för skolans fysiklaborationer/Pupil’s attitudes and interests to school’s physics laboratories

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers attityder till och intresse för skolans fysiklaborationer/Pupil’s attitudes and interests to school’s physics laboratories
Author Frolin, Martin ; Törmänen, Jari
Date 2008
English abstract
The survey's aim is to find out how pupils consider laboratory experiments, within the matter of physics. We want to map pupil's views about the group work within it. Thus it can have importance for the pupil's activity and learning. In total 250 pupils in the compulsory education's latter classes and upper secondary pupils that study the matter of physics participated in the questionnaire survey. The result in the survey shows that the students think that it is interesting with laboratory work, they see to a certain extent links between their everyday existence and physics education and they think that they learn more through laboratory work. These views agree well with what didactics research considers being purposes with laboratory work.
Swedish abstract
Undersökningens huvudsakliga syfte är att ta reda på hur elever uppfattar experiment och laborationer inom ämnet fysik. Ett annat syfte är att kartlägga elevuppfattningar om grupparbetet inom det laborativt arbete som kan ha betydelse för elevens aktivitetsgrad och lärande. Som grund för detta examensarbete har vi använt oss av en kvantitativ enkätundersökning som genomförts på 250 elever i grundskolans senare årskurser och gymnasieelever som läser natur eller teknikprogrammet. Resultatet av undersökningen visar att eleverna tycker att det är intresseväckande med laborationer, de ser till viss del kopplingar mellan deras vardag och fysikundervisning och de tycker att de lär sig mer genom att laborera. Dessa uppfattningar stämmer väl med vad didaktisk forskning anser vara syften med laborationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject attityd
elev
experiment
fysik
grundskola
gymnasieskola
intresse
laboration
undervisning
attitude
compulsory school
education
experiments
interests
laboratory
physics
pupil
upper secondary school
Handle http://hdl.handle.net/2043/5810 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics