Livskunskap - det kursplanslösa ämnet?

DSpace Repository

Livskunskap - det kursplanslösa ämnet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Livskunskap - det kursplanslösa ämnet?
Author Alsenfelt, Linn ; Perevski, Anna
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning Denna undersökning är ett resultat av vårt intresse av att sätta oss in i hur man kan utforma ett livskunskapsarbete i grundskolans tidigare år och varför man bör arbeta med dessa frågor. Vi har även valt att studera vad ett sådant arbete kan ge för resultat. Vi har utfört en kvalitativ undersökning genom intervjuer och observationer. Dessa är genomförda på tre grundskolor i södra Sverige. Genom denna undersökning fann vi att skolorna är fria att själva utforma sitt livskunskapsarbete men att de till stor del använder sig av några specifika läromedel. Samt att det i skolans styrdokument inte påtalas att eleverna ska ha tillgång till livskunskapsundervisning, däremot finns kommunala beslut som reglerar detta. Genom vår undersökning har vi kommit fram till att den livskunskapsundervisning som vi tagit del av i stort handlar om konflikthantering, gruppdynamik och individstärkande arbete. Vi har även funnit att det finns stöd för livskunskapsundervisningen i den befintliga läroplanen (Lpo94) och kursplanen för religionskunskap i grundskolans tidigare år. Nyckelord: Livskunskap, Religionskunskap, livsfrågor, konflikthantering,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Livskunskap
religionskunskap
livsfrågor
konflikthantering
Handle http://hdl.handle.net/2043/5811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics