Värdegrunden - Hur tolkas den?

DSpace Repository

Värdegrunden - Hur tolkas den?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrunden - Hur tolkas den?
Author Stenström, Christine ; Ekstrand, Jonna
Date 2008
English abstract
We were intersted in finding out how some teachers interpreted a basic system of values and if their interpretation were similar or not. After having interviewed a number of teachers we found out that most of them interpreted the basic values similar.
Swedish abstract
Utifrån vår egen tolkning av värdegrunden som abstrakt är syftet med följande undersökning att få en uppfattning om hur några yrkesverksamma lärare som arbetar i grundskolans tidigare år tolkar värdegrunden i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1994 (Lpo 94). Vi vill ta reda på om deras tolkningar är gemensamma eller individuella. Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer har vi kommit fram till att lärarnas tolkningar av begreppet värdegrund, de grundläggande värdena i värdegrunden samt formuleringen som behandlar ”den kristna etiken och den västerländska humanismen” överlag är gemensamma dock med ett fåtal undantag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Värdegrunden
lärare
tolkning
abstrakt
Handle http://hdl.handle.net/2043/5812 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics