Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvård. En litteraturstudie.

DSpace Repository

Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvård. En litteraturstudie.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvård. En litteraturstudie.
Author Hviid, Adam ; Ågärd, Anna
Date 2008
English abstract
This paper focuses on needlestick and sharps injuries in the healthcare sector. These injuries are a risk posed to the healthcare workers in their daily work. Needlestick and sharps injuries pose a serious risk of transmission of bloodborne pathogens like HIV, HCV and HBV. This paper was based on quantitative research and the aim of the paper was to investigate which factors might influence healthcare workers in their use of sharp objects. The factors identified in the review were; causes due to personal characteristics, equipment and organizational factors. The results demonstrated an increased risk of needlestick and sharps injuries in relation to the nurse’s experience, protective equipment, worksituation etc.
Swedish abstract
Studien handlar om stickskador och skador med vassa föremål inom hälso- och sjukvård. Dessa skador är en risk som hälso- och sjukvårdspersonal utsätter sig för i sitt dagliga arbete. Stick- och skärskador är direkt förenade med risk för blodburen smitta såsom HIV, HCV och HBV. Litteraturstudien baserades på befintlig kvantitativ forskning och syftet med studien var att i vetenskaplig litteratur undersöka vilka faktorer som kan påverka sjukvårdspersonals hantering av stickande/skärande föremål. De faktorer som identifierades var; personrelaterade orsaker, materiella orsaker samt organisatoriska orsaker. Resultaten visade en ökad risk för skär- och stickskador i relation till sjuksköterskans erfarenhet, skyddsutrustning, arbetssituation etc.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Stick- och skärskador
blodsmitta
erfarenhet
universella riktlinjer
enhandsteknik
följsamhet
proaktivitet
omvårdnad
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/5814 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics