Fysisk aktivitet - Landsort/Storstad

DSpace Repository

Fysisk aktivitet - Landsort/Storstad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk aktivitet - Landsort/Storstad
Author Persson, Maria ; Schlyter, Maria
Date 2007
English abstract
This study is about children’s physical activities in two different environments, countryside/big city. The purpose of this study was to find out how much boy’s and girl’s in sixth grade are physically active in school and leisure time, from a gender perspective within each environment. The investigation involves a total of 160 children, of which 73 on the countryside and 87 in the big city. The meaning of physical activity is a well-debated subject today. The human lifestyle has become more inactive. Screen bounded activities like TV, DVD, computer games etc. has contributed to that a lot of people avoid physical activity. All modern conveniences such as cars, buses, elevators and escalators etc. are also contributory causes to the fact that the human being doesn’t need any direct physical activity. A quantitative method has been used to find out how much children are physically active in school and leisure time. The data collecting has been coded statistical with the data program SPSS and analysed by tables and figures. The significance was calculated between the variables environments and sex and the result doesn’t show any significance differences between boy’s and girl’s physical activity on each environments. The conclusion of this study shows that boy’s and girl’s on each environment are physically active in school and leisure time.
Swedish abstract
Denna studie handlar om barns fysiska aktivitet på två olika orter, storstad/landsort. Syftet var att ta reda på hur fysiskt aktiva pojkar och flickor i skolår sex är i skolan och på fritiden, utifrån ett genusperspektiv på vardera ort. Urvalsgruppen består sammanlagt av 160 pojkar och flickor i skolår sex, varav 73 på landsorten och 87 i storstaden. Betydelsen av fysisk aktivitet är ett omdiskuterat ämne idag. Många människor har idag i allt större utsträckning en inaktiv livsstil. Skärmbundna aktiviteter såsom TV, DVD, dataspel etc. har bidragit till att människan gärna undviker att vara fysiskt aktiv. Även alla bekvämligheter med bil, buss, hissar och rulltrappor m.m. är också en bidragande orsak till att det inte krävs någon direkt fysisk ansträngning av människan. En kvantitativ metod har använts i form av en enkätundersökning för att ta reda på hur fysiskt aktiva barn är i skolan och på fritiden. Datainsamlingen har bearbetats statistiskt med hjälp av dataprogrammet SPSS och analyserats genom tabeller och diagram. Signifikansen har räknats ut mellan variablerna ort och kön. Resultaten visar inte på någon signifikant skillnad mellan flickors och pojkars fysiska aktivitet på respektive ort. Slutsatsen av undersökningen visar att både pojkar och flickor på landsbygden och i storstaden är mycket fysiskt aktiva i skolan och på fritiden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Physical activity
gender perspective
countryside
big city
boys
girls
Handle http://hdl.handle.net/2043/5818 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics