Stress hos barn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stress hos barn
Author Nilsson, Björn ; Sejdiu, Hira
Date 2008
English abstract
Vårt syfte med arbetet var att ta reda på om barn känner sig stressade men även hur ofta och hur mycket stress de känner av. Vi valde att genom enkäter undersöka detta. Resultatet vi fick visar på att majoriteten av vår undersökningsgrupp känner stress regelbundet. Dock blir de inte speciellt stressade när de väl utsätts för stress. Deras reaktioner på stressen är i huvudsak ilska eller illamående men även andra mindre konsekvenser. Föräldrarna och pedagogerna är relativt väl medvetna om barnens stressituation men de har ingen generellt tillvägagångssätt när det gäller åtgärder mot stressen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolmiljö
stress hos barn
stressorsaker
krav
stresshantering
Handle http://hdl.handle.net/2043/5823 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics