Hållbar utveckling och läroböcker i geografi vid gymnasiet

DSpace Repository

Hållbar utveckling och läroböcker i geografi vid gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hållbar utveckling och läroböcker i geografi vid gymnasiet
Author Persson, Christian
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att se hur begreppet hållbar utveckling presenteras i svenska läroböcker inom ämnet geografi vid gymnasiet. Jag har även haft som syfte att undersöka förhållandet mellan läroböckernas texter med det rådande forskningsläget kring begreppet hållbar utveckling. För att få svar på frågeställningen har jag använt mig av en textanalytisk metod av tre läroböcker som är vanligt förekommande i undervisning i geografi vid gymnasiet. Resultatet visar på att man använt sig av en ytlig presentation av begreppet hållbar utveckling, vilket stämmer väl in på hur man valt att presentera nya händelser som tex. konferenser, rapporter etc. kring begreppet hållbar utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geografi
hållbar utveckling
läroböcker
textanalys
lärobokskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/5825 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics