Gymnasieelevers uppfattningar om eget lärande

DSpace Repository

Gymnasieelevers uppfattningar om eget lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gymnasieelevers uppfattningar om eget lärande
Author Olén, Annika
Date 2008
English abstract
Olén, Annika (2007). Gymnasielevers uppfattningar om eget lärande, (Upper secondary school pupils and their understanding of own learning.) Allmänt utbildningsområde, Särskild lärarutbildning, Lärarutbildningen, Malmö Högskola.
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka och beskriva de uppfattningar elever har om sitt lärande. Vilka förutsättningar behövs för att eleverna ska tänka och förstå det livslånga lärandet, att lära för livet. I arbetet ges läsaren en teoretisk genomgång om bland annat våran läroplan för de frivilliga skolformerna där det står att skolan ska ge en grund för livslångt lärande, betygen, tidens betydelse och vad eleverna förväntas tycka om skola. Studien har genomförts enligt en kvalitativ metod med intervjuer av tre före detta elever till mig och enkäter till två klasser på den skola jag undervisar. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att många komponenter behöver överrensstämma för att eleverna ska lära för livet och komponenter som jag som lärare bör vara medveten om. Eleverna behöver bli berörda för att minnas och då bör man bland annat koppla ihop det teoretiska med det praktiska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Allmänbildning
Att lära för livet
Flexibilitet
Livslånga lärandet
Läroplan
Handle http://hdl.handle.net/2043/5830 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics