Panic - IT-stress och Design med hälsa i tanken

DSpace Repository

Panic - IT-stress och Design med hälsa i tanken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Panic - IT-stress och Design med hälsa i tanken
Author Chakirov, Martin ; Klopic, Dino
Date 2007
English abstract
This essay will focus on the growing stress in our society in relationship to the increasing consumption of IT-related products. Stress is in out culture a well spread illness and we have tried to find the connection between people’s bad physical condition and the large escalation of information technology. The word stress can be defined as the reaction of maladjustment between the individual’s capabilities and the outer world’s demands and needs. We asked ourselves how extensive information technology contributes to stress in our society in our day of age. Present research shows that technology which is not user-friendly and rather difficult to manage contributes in large extent on work places to long term stress. In intent to obtain a greater knowledge of how stress exists and forms all around us, we made a survey which did not contradict earlier research results in the same subject. The survey itself discusses the relationship between stress, relaxation and the everyday usage of IT-products. The survey consisted of personal interviews that were performed in a, for the persons interviewed, natural environment – the school. The answers on our questions are divided in different categories and we have drawn some conclusions about when, how and why information technology stresses individuals in common life. Before we actually began with the survey itself, we had to understand deeper what stress is and the different stress theories that exist around the subject. The concept of Flow attempts to explain how one can use positive stress to enhance his own life. Today there are IT-products everywhere around us and many of these products are developed without actually taking time to consider people’s health in relation to them. Slow Design is on the contrary a design philosophy which implicates that products should be designed with the human in mind. With help from all our information and our surveys, our gestalt product became in some degree what we had planned from the beginning. The core in our original idea was to somehow integrate stress and IT.
Swedish abstract
Från början hade vi ställt in oss på att vi ville hitta ett nytt sätt på hur man kan designa IT-relaterade produkter med ungdomars välmående och hälsa i tanke. Detta visade sig inte vara den lättaste uppgift två interaktionsdesigners, utan någon som helst bakgrund eller insyn om människors välmående, kunde tänka sig. Efter mycket efterforskning både i böcker och på Internet började vi förstå att vi inte var ensamma i vårt mål att motverka att stress uppstår i relation till dagens informations teknik. Flera andra forskare med bakgrund inom sjukdomar, rehabilitering och medicin hade varit aktiva inom fältet men bara ett fåtal interaktionsdesigners innan oss hade försökt sig på något liknande. Vi fick mycket inspiration från deras tidigare projekt och vi har försökt använda oss utav deras kunskaper och resultat. Våra kunskaper inom ämnet teknik och design visade sig inte vara särskilt användbara så vi fick komma på nya sätt att tänka på som de innan oss hade fått göra. Det här handlade om människor som lider av en sjukdom som är allmänt känd och kan i värsta fall leda till döden men som det, enligt oss, läggs för lite vikt på och aktörerna inom fältet var för få i förhållande till hur farlig sjukdomen är. I vår iver att börja på själva designen av den gestaltande produkten kom vi ibland på villospår eftersom vi var oförberedda på problem som kunde uppstå. Inspirerade från projekt såsom Brainball, Rewind och Virus, och efter en noggrann analys av vår förstudie fick vi flera vägar att välja bland och vi hoppas att vi valde rätt eftersom ämnet känns viktigt för oss. Sättet vår gestaltning är utformad på känns tillfredställande i förhållande till informationen vi fick fram efter analys av våra användarstudier. Vi hade inte marknaden som mål när vi skapade vår produkt utan försökte istället tillämpa vissa av Slow Design- och Flow filosofierna som vi kommit i kontakt med. Deras synsätt handlar mycket om att man som designer först och främst ska sätta användaren i fokus när man designar och sedan se till att man producerar. I dagens företag ägnas inte tillräckligt mycket tid till att skapa bra och användarvänliga produkter för slutanvändaren. Med vårt arbete hoppas vi kunna öppna upp vägen för andra designers som vill fortsätta forska om detta viktiga och intressanta ämne. Självklart lyckades vi inte göra just det vi hade satt upp som mål från början men vi båda är nöjda med resultatet ur ett perspektiv som interaktionsdesigners. Vårt koncept är inte på något sätt revolutionerande men vi tror på att folk kan komma att uppskatta det för själva enkelhetens skull. Keep it simple, keep it clean.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject Stress
Health
Wellbeing
Product Design
IT-Stress
Coping
Flow
Slow Design
Hälsa
Välmående
Produktdesign
Stresshantering
Interaktionsdesign
Interaction Design
Handle http://hdl.handle.net/2043/5853 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics