Bedömning av kunskaper i geografi

DSpace Repository

Bedömning av kunskaper i geografi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bedömning av kunskaper i geografi
Author Vucinic, Maja
Date 2008
Swedish abstract
I arbetet studeras kopplingen mellan bedömning och mål i en klass, i skolår 5, när det gäller geografi. Jag har undersökt vilka mål undervisningen riktar sig mot, vad och hur läraren bedömer samt i vilken utsträckning bedömningen är ”rättvis” i den mening att den överensstämmer med målen i kursplanerna. Studien har gjorts genom en fallstudie och inom denna har jag gjort klassrumsobservationer, intervjuat läraren och analyserat uppgifter som eleverna arbetat med. Insamlade data har sedan analyserats utifrån kunskapsformerna (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) och även jämförts med de nationella målen. I resultatet har framkommit att det finns en överrensstämmelse mellan mål och bedömning, och därmed att förutsättning för rättvis bedömning finns.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
geografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/5857 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics