Pedagogiskt drama som didaktiskt grepp på Barn- och fritidsprogrammet

DSpace Repository

Pedagogiskt drama som didaktiskt grepp på Barn- och fritidsprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt drama som didaktiskt grepp på Barn- och fritidsprogrammet
Author Nordlöf, Kristina
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att belysa hur pedagogiskt drama som arbetsmetod/didaktiskt grepp upplevs av gymnasieelever på Barn- och fritidsprogrammet. Min avsikt är även att försöka undersöka om man med pedagogiskt drama kan skapa engagemang och aktivt deltagande. För att utforska problemet har jag genomfört två lektionspass i karaktärsämneskursen pedagogiskt ledarskap, med drama som didaktiskt grepp. Med hjälp av egna observationer och reflektionsböcker, där eleverna beskrivit sina känslor och upplevelser, har jag sedan utarbetat resultatet. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att eleverna i min undersökningsgrupp upplevde drama som ett positivt arbetssätt. Jag har även kommit fram till att engagemang och delaktighet i viss mån kan väckas med drama som didaktiskt grepp. Det skapar förutsättningar för ett kreativt och lustfyllt klimat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kunskapsuppdraget, Kunskapssyn, Pedagogiskt drama
Handle http://hdl.handle.net/2043/5858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics