UPPLEVELSER AV TRADITIONELLA METODER FÖR ORGANISERAT OMVÅRDNADSARBETE

DSpace Repository

UPPLEVELSER AV TRADITIONELLA METODER FÖR ORGANISERAT OMVÅRDNADSARBETE

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title UPPLEVELSER AV TRADITIONELLA METODER FÖR ORGANISERAT OMVÅRDNADSARBETE
Author Segerpalm, Fredrik ; Sand, Sven-Erik
Date 2008
English abstract
How do persons experience being part of an organisation? To be a nursing student includes much time spent in clinical practice. Opportunity to get a sense of how the daily work is organised is provided. Experiences of this kind gave inspiration to this study. The aim of the study was to put together descriptions of experiences from classic modes of care in nursing. A literature review founded on qualitative studies was performed. The results were linked to four classic modes of organised care and led to three themes. Leadership, work environment and group dynamics were found as main themes that reflected experiences of each organisational model from staff, patients and relatives.
Swedish abstract
Att vara sjuksköterskestudent innebär mycket klinisk praktik. Möjlighet erbjuds att känna på hur det dagliga arbetet organiseras på klinikerna. Erfarenheter av detta gav inspiration till denna studie. Hur upplever människor att vara del av en organisation? Syftet med studien var att sammanställa beskrivningar av upplevelser från beprövade sätt att organisera omvårdnadsarbetet inom sjuksköterskans område. En litteraturstudie grundad på kvalitativa artiklar genomfördes. Resultaten kopplades till fyra klassiska metoder för organiserat omvårdnadsarbete och mynnade ut i tre teman. Ledarskap, arbetsmiljö och gruppdynamik återfanns som huvudteman som speglade upplevelser av respektive organisationsmodell hos personal, patienter och anhöriga.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Functional care
Organisationsmodell
Primary nursing
Sjuksköterska
Team nursing
Total patient care
Handle http://hdl.handle.net/2043/5865 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics