Sprit är bäst på händerna/ Alcohol is best used on hands

DSpace Repository

Sprit är bäst på händerna/ Alcohol is best used on hands

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sprit är bäst på händerna/ Alcohol is best used on hands
Author Ek, Alexandra ; Lindgren, Jenny
Date 2008
English abstract
Background: One of the most effective ways to prevent further development of nosocomial infections is to provide education to healthcare workers in basal hygiene routines and to follow up compliance in this knowledge. Aim: Was to investigate the differences in compliance to basal hygiene routines between educated assistant nurses and registered nurses whom are included in the daily care. Method: A structured observational study performed at a university hospital where educated assistant nurses and registered nurses were observed. A questionnaire was used to investigate if and how healthcare workers have knowledge about the recommended guidelines on which the observations are based. Result: Both professional groups performed hand hygiene routines more diligently before than after contact with patients. High compliance concerning glove use was observed in both professional groups when it was indicated. Registered nurses were not as likely as the assistant nurses to use protective gowns in the daily care of the patient.
Swedish abstract
Bakgrund: Ett av de effektivaste sätten att förhindra vidare utveckling av vårdrelaterade infektioner anses vara utbildning av vårdpersonal i basal vårdhygien samt att undersöka hur följsamheten till denna kunskap efterlevs. Syfte: Var med denna studie att undersöka skillnaderna i tillämpningen av följsamheten till basal vårdhygien mellan legitimerade sjuksköterskor och utbildade undersköterskor som ingår i det dagliga omvårdnadsarbetet. Metod: En strukturerad observationsstudie utförd på ett universitetssjukhus där utbildade undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor valdes att observeras. En enkätundersökning genomfördes för att undersöka om och hur personalen äger kunskaper för de riktlinjer observationerna grundar sig på. Resultat: Handdesinfektion utfördes sämre före patientkontakt än efter för båda yrkeskategorierna. Följsamheten till användning av handskar var hög då bägge yrkesgrupperna använde dessa i nästintill alla arbetsmoment där indikation förelåg. Sjuksköterskor var bristfälliga i jämförelse med undersköterskor i följsamheten till användning av skyddsrock i den dagliga omvårdnaden av patienten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject basal hygiene routines
observation
compliance
healthcareworkers
Handle http://hdl.handle.net/2043/5866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics