Hur förhåller sig läkare och sjuksköterskor till handhygien?

DSpace Repository

Hur förhåller sig läkare och sjuksköterskor till handhygien?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur förhåller sig läkare och sjuksköterskor till handhygien?
Author Hosseini, Basira ; Farhani, Elnaz
Date 2008
English abstract
The most common way for transmission of infections occurs via hands. Despite great knowledge of the importance of hand hygiene among health care workers several studies have shown that compliance doesn’t fulfil the expected. The aim of this study is to illustrate physicians’ and nurses’ knowledge, attitudes and compliance to hand hygiene and to evaluate probable differences. The result of the study is based on ten scientific articles from Europe and North America to answer the study’s questions at issue. The result of this study shows that both physicians and nurses have relatively good knowledge of hand hygiene but when doctors and nurses are compared, nurses have better knowledge. The most common reasons to negative attitudes are lack of time and dry and irritated skin due to hand hygiene material. Knowledge and attitudes are two contributing factors to good or poor compliance to hand hygiene.
Swedish abstract
Den vanligast förekommande smittspridningen sker via händer. Trots stor kunskap om vikten av handhygien bland sjukvårdspersonal har olika studier visat att följsamheten inte motsvarar det förväntade. Syftet med den här litteraturstudien är att belysa läkares och sjuksköterskors kunskap om, attityder och följsamhet till handhygien samt att belysa eventuella skillnader. Arbetet omfattar tio vetenskapliga artiklar från Europa och Nordamerika samt litteratur för att besvara uppsatsens frågeställning. Resultatet i den här uppsatsen visar att både läkare och sjuksköterskor har relativt goda kunskaper om handhygien men där läkare och sjuksköterskor jämförs har sjuksköterskor bättre kunskaper. De vanligaste orsakerna till negativa attityder är tidsbrist samt torr och irriterad hud p g a handtvättningsmaterial. Kunskap och attityder är två bidragande faktorer till god eller dålig följsamhet till handhygien.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Attitudes
compliance
hand hygiene
knowledge
physicians
nurses
Handle http://hdl.handle.net/2043/5867 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics