Vår tids rapsoder - om hiphopkultur och rap som alternativa lärandemiljöer

DSpace Repository

Vår tids rapsoder - om hiphopkultur och rap som alternativa lärandemiljöer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vår tids rapsoder - om hiphopkultur och rap som alternativa lärandemiljöer
Author Steen, Jenny
Date 2008
English abstract
It is my intention in this paper to examine a forum where adolescents meet to learn how to rap. While not a classic learning environment such as in a formal school context, the "rap" environment offers alternative forms of learning. Through qualitative and ethnographic methods I intend to investigate, from an educational perspective, what some participants experience through their own learning. For this process, I have relied primarily on observation and interviews. The results indicate that the rap environment encompasses different areas of learning, including development of language and vocabulary, social knowledge and behaviour, and expression of identity and self-confidence.
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka en miljö där ungdomar träffas för att lära sig rap, utifrån ett lärandeperspektiv. Denna miljö kan sägas vara alternativ i förhållande till skolans mer formella kontext. Metoderna som jag använt är kvalitativa och etnografiska och jag vill i första hand undersöka vad individer i miljön själva uttrycker om sitt eget lärande. Detta har jag gjort genom observationer och intervjuer. I mina resultat framkommer flera olika kategorier av lärande och kunskap. Det handlar dels om språk och bättre ordförråd, men också om social kunskap, beteende och att utveckla sin identitet och självförtroende.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hiphop
rap
alternativa lärandemiljöer
ungdom
Handle http://hdl.handle.net/2043/5870 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics