Användning av VAS- En enkätstudie bland sjuksköterskor

DSpace Repository

Användning av VAS- En enkätstudie bland sjuksköterskor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Användning av VAS- En enkätstudie bland sjuksköterskor
Author Pedersen, Carolina ; Roslund, Sofie
Date 2008
English abstract
The VAS-scale is an instrument which makes it possible to translate the subject feeling into an objective estimate to assist healthcare personal. The purpose is to investigate the frequent use of the VAS-scale among nurses at surgical wards. The chosen method is a survey and the result is presented in numbers. Participants selection included all nurses working at two surgical wards (n = 30). This is nonerandomized selection and could be named as a comfortable selection. The main result is that frequent use is common among those nurses included in the study. The most common use of the VAS-scale is in pain treatment and documentation in patient’s charts is frequent. Due to the low amount of data this study could be proclaimed as a pilot study which means that it can be used as a background for further studies. The result can not be generalizeable to the nurse’s population and therefore is not transferable to other fields of action. The conclusions of this study should therefore be considered with caution.
Swedish abstract
VAS-skalan är ett instrument som gör det möjligt att överföra subjektiva upplevelser hos patienter till en objektiv bedömning som hjälp för vårdpersonal. Syftet är att undersöka användningen av VAS-skalan bland sjuksköterskor på opererande vårdavdelningar. Metoden är en enkätstudie och resultatet presenteras i antal. Urvalet utgjordes av samtliga sjuksköterskor (n = 30) som arbetar på två avdelningar. Detta urval är så kallat icke-slumpmässigt och kan benämnas bekvämlighetsurval. Huvudresultatet är att flertalet respondenter använder VASskalan. Det vanligaste användningsområdet är vid smärtbedömning och dokumentationen av användandet i patientjournalen är vanligt förekommande. Studien kan betraktas som en pilotstudie på grund av den lilla mängden datamaterial vilket innebär att den kan ligga till underlag för en större framtida studie. Resultatet kan inte anses vara generaliserbart för populationen och därmed inte överförbart till andra verksamheter. Studiens slutsatser bör därför betraktas med försiktighet
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Oro
sjuksköterska
smärta
smärtskattning
sömn
VAS-skala
Handle http://hdl.handle.net/2043/5871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics