Barns fria lek i förskolan - En studie kring leken i ett könsperspektiv

DSpace Repository

Barns fria lek i förskolan - En studie kring leken i ett könsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns fria lek i förskolan - En studie kring leken i ett könsperspektiv
Author Jakobsson, Kristin ; Nilsson, Tina
Date 2008
Swedish abstract
Vårt problemområde är hur genus och kön konstrueras i leken i åldrarna tre till sex år. Syftet med examensarbetet är att få en större insikt i hur barn på tre till sex års ålder konstruerar genus och kön i leken genom deras val av lekkamrater i det egna och det motsatta könet men också lekarnas innehåll. Frågor vi utgått ifrån är: Hur får, tar och ges barn olika roller i leken? Vilka får huvudroller respektive biroller? Vilken roll spelar identifieringsrollen? Vad händer när pojkar respektive flickor går in i varandras lek? När leker de könsuppdelat och vad kan det bero på? Vem bryter oftast könsmönstret och ifrågasätter traditionella könsroller? Det vi ville ha fram var hur interaktionen i leken med det motsatta könet och med det egna könet påverkar deras identitetssökning och uppfattning kring genus och kön. Detta tog vi reda på genom att göra observationer på två förskolor, en i en mindre sydsvensk stad och en i en större sydsvensk stad. Resultatet på de två förskolorna visade sig skilja ganska mycket åt, i den ena barngruppen såg tjejerna och killarna inte på varandra som två enskilda grupper medan på den andra förskolan visade de sig vara väldigt könsuppdelade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
kön
genus
förskola
kultur
språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/5872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics