Tidsbegrepp och tidsuppfattning i skolår 1

DSpace Repository

Tidsbegrepp och tidsuppfattning i skolår 1

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tidsbegrepp och tidsuppfattning i skolår 1
Author Nilsson, Maria ; Holmgren, Julia
Date 2008
Swedish abstract
Elevers vardag är fylld av många aktiviteter. För att få en struktur på sin dag är det viktigt att ha en förståelse av vad olika tidsbegrepp innebär. Med detta arbete vill vi få kunskap om hur några lärare i skolår 1 lägger grunden för en god förståelse för de olika tidsbegreppen. Vi vill även diskutera utifrån elevers uppfattning om tid. Studien grundar sig på intervjuer med lärare och elever. De slutsatser vi har kunnat dra utifrån detta arbete är att en verklig förståelse är oerhört viktigt i detta arbetsområde. Vi har också kunnat se hur en verklig förståelse gör det lättare för eleven att kunna använda sig av sin förvärvade kunskap i olika diskussioner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
skolår 1
tid
tidsbegrepp
tidsuppfattning
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics