Fem- och elvaåringars vardagsföreställningar om nedbrytning, kompost och Grön Flagg

DSpace Repository

Fem- och elvaåringars vardagsföreställningar om nedbrytning, kompost och Grön Flagg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fem- och elvaåringars vardagsföreställningar om nedbrytning, kompost och Grön Flagg
Author Gejdner, Jennifer ; Lindström, Anita
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med examensarbetet är att undersöka fem- och elvaåringars vardagsföreställningar kring nedbrytning, kompost och miljöutmärkelsen Grön Flagg, för att vi i vår lärarprofession ska kunna hjälpa barn att utveckla en förståelse för materias kretslopp. Examensarbetet syftar också till att undersöka om det finns kopplingar mellan skolornas aktiva miljöarbete och de föreställningar som studiens barn har. Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer. Tolv barn och fyra lärare deltog i undersökningen. Resultatet av vår studie visar att barnen har en del vardagsföreställningar gällande både nedbrytning, kompost och Grön Flagg. Slutsatsen vi kan dra av vårt arbete är att det måste avsättas tid för att kombinera praktiskt och teoretiskt arbete för att barnen ska få möjlighet till en ökad förståelse kring materias kretslopp och Grön Flagg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elvaåringar
Femåringar
Grön Flagg
Intervjuer
Kompost
Lärare
Materias kretslopp
Miljöarbete
Nedbrytning
Vardagsföreställningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/5876 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics