Pedagogers uppfattning om sambandet mellan fritidsintressen och skolprestation

DSpace Repository

Pedagogers uppfattning om sambandet mellan fritidsintressen och skolprestation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers uppfattning om sambandet mellan fritidsintressen och skolprestation
Author Mårtensson, Andreas
Date 2008
English abstract
The work tries to elucidate which view teachers has about the connection average children's recreational pursuits and its impact on the school performances. The issues act about the teachers' sights on the connection average recreational pursuits and school performance and which recreational pursuits they consider favours and disadvantages the students' school performance. The theoretical background has I taken from literature that acts generally about the spare time but also from literature about physical activity. I chose to do qualitative group interviews with nine teachers from one F to 6 school in southeastern Skåne. I interviewed bunch teachers from class 1 to 6. Conclusions that can be drawn of the material that I received is that the teachers considers that there be a connection average leisure activities and school performance
Swedish abstract
Arbetet försöker belysa vilken uppfattning pedagoger har om sambandet mellan barns fritidsintressen och dess påverkan på skolprestationerna. Frågeställningarna handlar om pedagogernas syn på sambandet mellan fritidsintressen och skolprestation och vilka fritidsintressen de anser gynnar respektive missgynnar elevernas skolprestation. Den teoretiska bakgrunden har jag tagit från litteratur som handlar allmänt om fritiden men även från litteratur om fysisk aktivitet. Jag valde att göra kvalitativa gruppintervjuer med nio pedagoger från en F till 6 skola i sydöstra Skåne. Jag intervjuade både fritidspedagoger och klasslärare från årskurs 1 till 6. Slutsatser som kan dras av materialet som jag erhållit är att pedagogerna anser att det finns ett samband mellan fritidsaktiviteter och skolprestation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fritid
aktivitet
skolprestation
pedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/5879 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics