Children speculate about the future, An evaluation of a national project about students understanding of Technology and science in a future perspective, Royal Swedish Academiy of Engineering Sciences

DSpace Repository

Children speculate about the future, An evaluation of a national project about students understanding of Technology and science in a future perspective, Royal Swedish Academiy of Engineering Sciences

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Children speculate about the future, An evaluation of a national project about students understanding of Technology and science in a future perspective, Royal Swedish Academiy of Engineering Sciences
Author Jakobsson, Anders
Date 2007
Swedish abstract
Projektet Barn ser på framtiden har pågått sedan hösten 2001 och är framförallt ett nationellt skolprojekt som syftar till att stimulera elever i skolår 4-6 att fundera över framtidens teknik. Projektet drivs av Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Vetenskapsrådet (VR) och leds av en styrgrupp med representanter från näringslivet, forskningssamhället och skolan. Tanken med projektet är att eleverna skall reflektera över hur vi människor kommer bo, äta och transportera oss på ett miljömässigt och hållbart sätt år 2020. Den övergripande målsättningen med projektet är att stimulera elevernas intresse för teknik och naturvetenskap, försöka påverka lärarna att utveckla sin undervisning och integrera teknikämnet med andra ämnesområden. En annan målsättning är att eleverna under arbetet skall utveckla en medvetenhet om teknikens kunskapstraditioner och hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen.
Publisher Anders Jakobsson, Lund Assessment & Reaserch och IVA
Language swe (iso)
Subject science and technology
students understanding
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::TECHNOLOGY
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/5880 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics