Språkets påverkan på elevers prestation i matematik

DSpace Repository

Språkets påverkan på elevers prestation i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkets påverkan på elevers prestation i matematik
Author Nessrin, Seoud ; Masoumeh, Najimi
Date 2008
Swedish abstract
Ett flertal nationella och internationella undersökningar har visat att elever med läs- och skrivsvårigheter hindras från att visa sina egentliga matematiska kompetenser vid lösandet av textbaserade uppgifter. Översättning av den inbäddade matematiken i texten ställer ett högre krav på elevers språkfärdigheter vad gäller avkodning, slutledning, tolkning samt behärskning av de matematiska begreppen. Syftet med vår undersökning är att ta reda på om kunskaper i det svenska språket påverkar prestationen hos elever med annat modersmål än svenska vid algebraberäkningar i grundskolans senare år. Med hjälp av enkätformulär samt personliga intervjuer har vi i vår undersökning kommit fram till ett resultat som gäller för den skola som studien utfördes på. Utifrån studieresultatet kan vi konstatera att det finns ett samband mellan språkfärdigheter och elevers matematiska prestationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject algebra
läsförståelse
matematik
modersmål
prestation
problemlösning
språkfärdigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/5882 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics