Sjukhusskolan- En studie i Malmö: Att arbeta och verka som sjukhuspedagog

DSpace Repository

Sjukhusskolan- En studie i Malmö: Att arbeta och verka som sjukhuspedagog

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjukhusskolan- En studie i Malmö: Att arbeta och verka som sjukhuspedagog
Author Winberg, Belinda
Date 2008
Swedish abstract
I min studie granskar jag Sjukhusskolans verksamhet, i Malmö. Syftet är att undersöka vilka skillnader och likheter det finns vad gäller att arbeta och verka som pedagog i Sjukhusskolan respektive den "vanliga" skolan, hur återkoppling och samarbete mellan de båda verksamheterna fungerar samt hur sjukhuspedagogerna ser på sitt pedagogiska uppdrag, vilket i första hand avser Lpo 94 och kursplanerna. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod, intervjuer, där jag har intervjuat tre sjukhuslärare ifrån tre olika Sjukhusskolor i Malmö. Jag har även intervjuat två "vanliga" pedagoger som arbetar inom den kommunala grundskoleverksamheten i Malmö samt en förälder. Samtliga av dessa informanter har erfarenhet av att ha elever eller ett barn inskrivna i Sjukhusskolans regi. Min undersökning visar att skillnaderna mellan att arbeta och verka som sjukhuspedagog respektive "vanlig" pedagog är förhållandevis stora. I min studie framkommer det att återkoppling och samarbete överlag fungerar väl. Då det gäller Lpo94 och kursplaner så visar min undersökning att samtliga sjukhuspedagoger känner till sitt uppdrag, men tycks sakna rätta verktyg för att implementera denna på ett föredömligt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sjukhusskola
treämnesskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/5884 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics