Fröken bestämmer - en förskolestudie om demokrati och inflytande utifrån barns perspektiv

DSpace Repository

Fröken bestämmer - en förskolestudie om demokrati och inflytande utifrån barns perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fröken bestämmer - en förskolestudie om demokrati och inflytande utifrån barns perspektiv
Author Laursen, Monica ; Rothman, Lena
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur demokrati och inflytande i den pedagogiska miljön praktiseras ur ett barns perspektiv på förskolor med och utan profilering. Fröken bestämmer och barnen får vara med och välja, så uppfattar barnen sitt inflytande över verksamheten i förskolan. Barnen hade svårt att definiera ordet bestämma mer än att de fick bestämma i leken, vad, vem och var leken skulle utvecklas. Barnen uppfattar vidare att det var svåra frågor att ta ställning till. Några större skillnader fanns det inte mellan förskolor med profilering och traditionella förskolor. De största skillnaderna låg i beskrivandet av hur de ville förändra miljön på förskolan. De barn som vistades i den traditionella förskolan hade fler och mycket mer ingående tankar och idéer om hur de ville förändra miljön. Majoriteten av barnen ville vara med och bestämma om något, men kunde inte precisera vad. Att lyssna på vandra och i dialog komma fram till bra gemensamma lekar var de flesta barnen överens om.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
Demokrati
Inflytande
Förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/5886 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics